بایگانی دسته: شعر

پس مانده های تنهایی

گربه جان

دست بردار از بوییدن کیسه زباله ام

نه خرده گوشت در آنست

نه استخوان

نه حتی نان

پر از پاکت خالی سیگار

و سوخته سیگارهایی که تا ته کشیده شده

گربه جان

در کیسه زباله ام

جز پس مانده های تنهاییم

چیزی برای شام تو نیست.

پی نوشت: فکر کنم باید اصلاح بشه ولی اینجوری تر و تازه تره