بایگانی برچسب: s

چگونه نزدیک بود با مسی فامیل شویم؟

خدا رو شکر که دعاهای ملت همیشه در فیسبوک ایران جواب داد و ما با آرژانتین همگروه شدیم . و چون خیلی ملت اهل برنامه ریزی هم هستیم سریع دست بکار شدیم و تصمیم گرفتیم اول روحیه مسی رو خراب کنیم حتی برای اینکه مشغولیات ذهنی براش درست کنیم چنان خواهر و مادرش رو به وصلت ملت درآوردیم که بیچاره مسی که گرفتار مسایل مالیاتی هم هست از همین الآن تا خود روز بازی با ایران باید به فکر تهیه جهیزیه و کت داماد و آرایشگاه عروس و ….باشد. بعدش تازه یادمون اومد ممکنه با اینکارمون مسی رو عصبانی کرده باشیم و اونوقت مگر اینکه صد و بیست و چهار هزار پیغمبر پشت گلمون صف بکشن و حضرت موسی یه دست روی پاهای هاشم بیک زاده بکشه که بشه جلوش رو گرفت. بنابراین ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و مسایل فرهنگی رو بهونه کرده از خواستگاری پا پس کشیدند.

حالا مسی مانده و وابستگان اناثی که روی دستش مانده است. آخر این هم شد کار؟ حتی میگویند که در صفحه فیسبوکش اعلام کرده که این راه و رسمش نیست که اول اسم روی دختر مردم بگذارید و بعد پا پس بکشید. آنهم برای ملتی که فردین و ناصر دارد. حالا شما بجای مسی. انتقام نمیگیرید؟ تا جایی که گل خورمان اجازه دهد گل نمی زنید؟….می زنید دیگر. حالا ببینید من کی گفتم.